Agenda

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

 

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond)
Eerste helft schooljaar

Kick off voor docenten/mentoren
Donderdag 16 november 2023


Leerlingvisitekaartjes gereed
Februari 2024


Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Januari 2024


Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren
Maandag 12 februari 2024

Beroepenfeest On Stage
Donderdag 7 maart 2024 | 12:00 - 17:00 | Topsport Centrum Almere


Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 21 maart 2024 | twee dagdelen mogelijk | bij u op locatie


Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk


Enquête en follow up
April 2024


Evaluatie en rapportage
Mei 2024


Volg ons voor alle updates ook via: Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: