Agenda

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

 

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond)
Eerste helft schooljaar

Kick off voor docenten/mentoren
17 november 2022


Leerlingvisitekaartjes gereed
2 maart 2023


Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Februari 2023


Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren
31 januari 2023 | 15:30 - 17:00 | Locatie volgt


Beroepenfeest On Stage
23 maart 2023| 12:00 - 17:00 |Topsport Centrum Almere


Werkbezoeken Doe Dag
6 april 2023 | twee dagdelen mogelijk | bij u op locatie


Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk


Enquête en follow up
April 2023


Evaluatie en rapportage
Mei 2023


Volg ons voor alle updates ook via: Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: