On Stage en LOB

Middels een motie van Kamerlid Straus is On Stage 'examenwaardig' bevonden.
VMBO On Stage is toegevoegd aan de voorbeeldprogramma's in handreiking LOB - vernieuwing VMBO (SPV - pag. 15) HET BEROEPENFEEST VMBO ON STAGE ALS LOB METHODE
On Stage is, door voorbereidende activiteiten gedurende het schooljaar, veel meer dan de dag van het Beroepenfeest en werkbezoeken op de Doe Dag. Het is tevens de ingang om met leerlingen in gesprek te gaan m.b.t. hun opleidings-en beroepskeuze. De voorbereiding, reflectie en follow up van On Stage is tegelijkertijd werken aan LOB en maakt van On Stage niet alleen een Beroepenfeest, maar ook een LOB methode.

Als onderdeel daarvan verzorgen de trainers van Abor voor ons de (netwerk)trainingen en energizers voor leerlingen, beroepsbeoefenaren en docenten. Deze trainingen zijn gebaseerd op het On Stage concept en de bijbehorende lesmaterialen. De trainers maken er een feestje van in de klas! Volg hen op twitter via @OnStageJrNetw.


LOB is misschien niet meer of minder dan: weten wat je goed kunt en leuk vindt, ervaringen opdoen in het bedrijfsleven en erover praten met anderen. Om begrippen als loopbaancompetenties, reflecteren en loopbaanleren toegankelijker te maken voor docenten en leerlingen in het VMBO, zijn vijf loopbaancompetenties* door VMBO On Stage vertaald naar vijf (leerling)activiteiten rondom On Stage. Deze zijn opgenomen in On Stage Paspoort voor leerlingen van On Stage. Zo is het voor mentor en leerling laagdrempelig om 'competenties' te bespreken aan de hand van praktische situaties rondom On Stage. De mentor faciliteert en coacht, de orientatie vindt vooral in de buitenwereld plaats. Op school en thuis samen terugblikken op deze ervaringen is een essentieel onderdeel van goede loopbaanorientatie. Na een stage of werkervaring vragen of het leuk was en dan weer over tot de orde van de dag helpt een leerling niet om de ervaringen betekenis te geven en van te leren. Daarom heeft ook de reflectie binnen On Stage een belangrijke plaats: Leren van en na On Stage.
 

Ter afsluiting zit in het On Stage Paspoort zit een LOB-certificaat waarop mentor en leerling kunnen aangeven op welke wijze zij samen aan LOB hebben gewerkt. Mentor, leerling en ouder/verzorger zetten hun handtekening hieronder. Het On Stage Paspoort is hiermee een 'LOB dossier/port folio' geworden en kan tevens dienen als bewijsstuk voor het verplichte LOB-examenonderdeel. Het Beroepenfeest van On Stage is een praktische en concrete manier om te oefenen met loopbaancompetenties in elk leerjaar van het VMBO. Onze partner OOMT/INNOVAM sponsort deze leerlingboekjes en zet zich in voor deelname van hun relaties aan de Beroepenfeesten.

 
Deze 'Infographic' van Prof. Dr. Marinka Kuijpers laat zien wat er nog te doen is op scholen om LOB examenwaardig te maken.
 


 


VMBO On Stage is toegevoegd aan  handreiking LOB - vernieuwing VMBO (SPV, pag. 15) 
VMBO On Stage wordt aanbevolen door:

 


*DE COMPETENTIES IN HET ON STAGE LEERLING PASPOORT ZIJN GEBASEERD OP DE VIJF LOOPBAANCOMPETENTIES VAN PROF. DR. MARINKA KUIJPERS (LOOPBAANGROEP):
1. Kwaliteitenreflectie: wie ben ik, wat wil ik?  
2. Motievenreflectie: wat drijft mij?
3. Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?
4. Loopbaansturing: wat wil ik worden?
5. Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

LOOPBAANCOMPETENTIES IN EXAMENPROGRAMMA'S VMBO
De vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers zijn opgenomen in de nieuwe examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Alle vmbo-leerlingen moeten voortaan werken aan hun eigen loopbaanontwikkeling en daarvan bewijzen overleggen. De examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo worden vernieuwd. In plaats van 35 verschillende afdelingsprogramma’s komen er negen nieuwe programma’s bestaande uit een kern, een profiel en keuzedelen. In de kern van elk nieuw examenprogramma heeft LOB een plaats gekregen. Dat betekent dat alle vmbo-leerlingen aan de slag gaan met loopbaanoriëntatie en begeleiding en dat LOB als een rode draad door hun onderwijsprogramma heen moet lopen. Door leerlingen en hun docenten te stimuleren met LOB aan de slag te gaan wordt geprobeerd het aantal uitvallers en swtichers op het MBO terug te dringen. De nieuwe examenprogramma’s, ervaringen van scholen en achtergrondinformatie zijn te vinden op www.vernieuwingvmbo.nl.bron: www.leerloopbanen.nl

VAN DE VO RAAD: LESPAKKET NETWERKEN > DE N-FACTOR
De basis Netwerken als Loopbaancompetentie ligt bij de 1e editie van On Stage in Delft (2007). On Stage ontwikkelde de leerlingtraining Junior Networking. Het Delftse bedrijf LaRed was de eerste uitvoerder van deze trainingen. Bij de voorbereiding, coaching en reflectie rondom de Beroepenfeesten van On Stage nemen netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer een belangrijke plaats in. De VO RAAD en MBO Diensten hebben dit opgepakt: "Netwerken als competentie, het bewust ontwikkelen van een netwerk is goed voor docenten, schoolleiding, leerlingen én ouders. Dit lespakket biedt inzicht in de werking van relaties, netwerken en de eigen ervaringen daarmee. Het is geschreven door LaRed, in opdracht van de VO-raad, als onderdeel van het project Stimulering LOB. De lesbrieven zijn geschreven op taalniveau 2F en kunnen ook instrumenteel zijn bij het taalbeleid. De zeven lesbrieven uit dit lespakket bevatten elk lesstof voor minimaal twee lesuren." Klik hier voor website VO Raad met meer informatie en download lesbrieven


 

 

 

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.